Yolanda Lalonso     Artista Plástica
Artista Plástica Visual
yolandalalonso@yolandalalonso.com
                                                                   DISUELTAS


                                          Técnica mixta sobre cartón reciclado. 21x14 cm


 
0